Home


 Heeft u de contributie 2017 al overgemaakt? OP rekening nummer NL 37 INGB 0002252955

   

 Op 14 mei is er tijdens onze Kampioenschapsclubmatch ,ook een  mogelijkheid  voor de Ami`s met stamboom maar niet in het showtoilet om deze te laten bespreken door een echte Keurmeester.

Kijkt u hiervoor op onze website A.U.B.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor Foto's van de Clubmatch 2017 (zie Clubmatch 2017)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OPROEP !!!!!!

Geen incassobetaling contributie 2017 mogelijk 

(wegens te hoge kosten).


Daarom gaarne uw contributie overmaken naar bankrekening 

NL37 INGB 0002252955 tnv Penningmeester ACSN.


**********************************************************************


*****************************************************************************************

Mededeling

Er is een nieuwe lijst van de ECVO oogspecialisten in Nederland.

 Kijk bij oogartsen.

*****************************************************************************************************************************

              Welkom op de website van de ACSN.

De Amerikaanse Cocker Spaniel Club is een vereniging van liefhebbers van de Amerikaanse Cocker Spaniel en behartigt alle belangen die het ras aangaan.

  De vereniging is in 1964 opgericht en telt momenteel +/- 150 leden.
De activiteiten van de vereniging zijn gericht op vele facetten. Voor de leden worden bijzondere dagen georganiseerd waardoor onderlinge contacten kunnen worden gelegd. De eigenaren van jonge Ami’s, zowel leden als niet-leden, worden éénmaal per jaar uitgenodigd voor de AMERIKANENDAG. Hier kunnen zij de honden laten beoordelen, er worden demonstraties gegeven op het gebied van trimmen, gehoorzaamheid en jacht. Dit is één van de drukst bezochte activiteiten.

Op de jaarlijks terugkerende KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH beoordeelt een deskundige keurmeester de honden volgens de rasstandaard van de Amerikaanse Cocker Spaniel.

De leden kunnen voor de verkoop van hun puppies gebruik maken van de PUPPYBEMIDDELING. Aan de ouderdieren worden behalve schoonheidseisen ook gezondheidseisen gesteld. De gezondheid van de Amerikaanse Cocker Spaniel staat bij de vereniging hoog in het vaandel en er wordt veel energie gestoken in het gezond houden van het ras.

Het Clubblad van de A.C.S.N. verschijnt minimaal 4 keer per jaar en bevat  artikelen over de gezondheid van de ami en artikelen van algemene aard. Tevens wordt bij de Kampioensclubmatch een catalogus van de ingeschreven honden verstrekt.

De gezondheids- en  tentoonstellingsuitslagen worden gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief. Leden kunnen zich hiervoor opgeven bij:  secretaris@acsn.info


 

                                                     FOTO V/D MAAND


      Hier zou Uw foto kunnen staan als men deze naar de redactie toe zend !!!!


                       Collage Clubmatch Berlicum 2017 

                                                                                                                                                            

                                               

                                                 

                


Copyright © 2012. All Rights Reserved.